3:12-reglerna

Skriftlig fråga 2012/13:618 av Jakobsson, Leif (S)

Jakobsson, Leif (S)

den 24 juni

Fråga

2012/13:618 3:12-reglerna

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det är mycket positivt att finansministern med stöd av näringsministern, trots tidigare utsagor om det motsatta, nu valt att genomföra nödvändiga förändringar i de så kallade 3:12-reglerna. Vi har alla kunnat se hur det förekommit grov skatteplanering inom ramen för 3:12-reglerna, och det är därför nödvändigt att vi nu stävjar systemet för att förhindra missbruk och skapa en större rättvisa i skattesystemet. Förslaget har dock inte beretts ordentligt, vilket också märks genom Lagrådets kritik.

Bland bristerna i den nu framlagda lagrådsremissen är att den kan få den konsekvensen att ägandet och makten över vårdföretag i Sverige koncentreras. Lagrådsremissens förslag innebär exempelvis att en eller flera kapitalstarka ägare kan driva vårdbolag med en betydligt mer gynnsam beskattning än om samma vårdbolag drivs av anställda eller utövande praktiker. Konsekvensen av förslaget blir alltså dess värre att riskkapital gynnas på bekostnad av medarbetarägda företag. En rad företag, i synnerhet sådana verksamma på landsbygden, riskerar att slås ut om det nuvarande förslaget genomförs.

Min fråga till finansministern lyder därför:

På vilket sätt avser finansministern att säkerställa att det liggande förslaget om förändring av 3:12-reglerna inte missgynnar entreprenörsdrivna företag inom till exempel vårdsektorn och it-sektorn till förmån för riskkapitalägda bolag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-24 Anmäld: 2013-06-25 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)