300-års jubiléet av Carl von Linnés födelse

Skriftlig fråga 2004/05:64 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 29 september

Fråga 2004/05:64

av Lars Wegendal (s) till kulturminister Pär Nuder om 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse

Sverige kraftsamlar nu inför firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse. Firandet kommer att äga rum år 2007. Bland många orter som har beröring med Linné finns Uppsala, Helsingborg och Linnés födelseort Älmhult/Råshult. Kungl. Vetenskapsakademien har tagit på sig uppgiften som samordnare av ett nationellt sekretariat.

Staten har under de senaste åren hjälpt projektägaren i Älmhult/Råshult med att medfinansiera en delstudie av projektet. I årets budgetproposition föreslår regeringen att Uppsala universitet ska erhålla 1 miljon kronor för upprustning och vård av Linnéminnen. Minnen såsom Linnés Hammarby, Linnéträdgården och delar av den Botaniska trädgården. Det är bra och nödvändiga satsningar men mest av allt behövs det ett samlat statligt grepp över det faktiska firandet. Firandet av Linné är en nationell angelägenhet som man inte kan begära att enskilda projektägare ute i landet ska stå för själva. En statlig satsning som kommer alla projekt till del behövs, och som kan vara en grundfinansiering av det kommande firandet.

Min fråga till kulturministern är:

Vilket ansvar avser regeringen att ta för det faktiska firandet av 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-29 Anmäld: 2004-09-30 Besvarad: 2004-10-06 Svar anmält: 2004-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-10-06)