24-timmarsregeln på apotek

Skriftlig fråga 2012/13:694 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 augusti

Fråga

2012/13:694 24-timmarsregeln på apotek

av Peter Hultqvist (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Återigen kommer nya exempel på hur den så kallade 24-timmarsregeln inte fungerar vid utlämning av medicin från apoteken. Det finns exempel som sträcker sig allt från några dagar till hela tre veckor. Regeringen har återkommande sagt att förseningarna ska ses över. Men några resultat märks inte, utan exemplen och debatten är i stort sett desamma som för ett år sedan.    

Vinstkraven gör att lagren inte motsvarar behoven. Det är den som behöver medicinen som får ta konsekvenserna av detta. Medborgarperspektivet tycks inte vara det väsentliga, utan här tränger också kraven på att sälja varor som inte har det minsta med medicin att göra igenom. Tyvärr har apoteken kommersialiserats. Samhällsservice med ett vårdperspektiv borde vara det som gäller.

Min fråga till socialministern är:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att den så kallade 24-timmarsregeln vid utlämning av medicin ska fungera i praktiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-08-09 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-23 Svar anmält: 2013-08-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-23)