239 vräkta barn

Skriftlig fråga 2007/08:1175 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 7 maj

Fråga

2007/08:1175 239 vräkta barn

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Inga barn ska vräkas. Det är ett av regeringens mål i den så kallade hemlöshetsstrategi som presenterades för drygt ett år sedan. Syftet med strategin sägs vara att skapa en struktur som gör det tydligt att många aktörer på såväl nationell, regional som lokal nivå har ett ansvar och en roll att spela i arbetet mot hemlösheten. Strategin löper under tre år, 2007–2009. En slutrapport ska lämnas av Socialstyrelsen den 1 juli 2010. Allt detta är bra målsättningar men verkligheten visar en annan bild.

Ny statistik från Kronofogdemyndigheten visar upp en skrämmande verklighet. Var fjärde svensk kommun har vräkt barnfamiljer bara under årets första fyra månader. Kronofogdemyndigheten uppger att totalt 239 barn har vräkts. Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle att vräka barn.

Jag vill med hänvisning till vad som anförts fråga om statsrådet Mats Odell har för avsikt att säkerställa att inga barn vräks i framtiden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-07 Anmäld: 2008-05-07 Besvarad: 2008-05-14 Svar anmält: 2008-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-14)