2000-säkring av Östeuropas kärnkraftverk

Skriftlig fråga 1998/99:822 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)
Fråga 1998/99:822 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsministern om 2000-säkring av Östeuropas kärnkraftverk

den 2 augusti

 

Ett stort antal tänkbara incidenter både inom kärnkraftsindustrin och andra verksamheter har sin grund i mänsklig oförmåga att förutse vad en olycklig kombination av händelser kan få för effekter. Riskerna för felfunktion i något drift- eller säkerhetspåverkande datasystem torde vara väsentligt större vid omslaget till årtalet 2000 än de är normalt.

Regeringen har kortfattat redovisat att Statens kärnkraftinspektion har "viss information och kunskap" om 2000-säkringen av kärnkraftverken i vårt närområde (skr. 1998/99:111).

 

Mot denna bakgrund önskar jag av näringsministern en redovisning av vad regeringen vet om djupet, vidden samt tillförlitligheten i regeringens kunskap om arbetet med att 2000-säkra kärnkraftverken i Östeuropa.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-08-02 Besvarad: 1999-09-02 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga