1 100 officerare

Skriftlig fråga 1999/2000:770 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)
Pass 770

den 29 mars

Fråga 1999/2000:770

av Margareta Viklund (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om 1 100 officerare

Arméns förbandschefer har vid direkt förfrågan framfört ett flertal krav för att i det framtida försvaret kunna utföra de arbetsuppgifter som läggs på dem. Bl.a. har de framfört att det krävs fler officerare än vad som framkommit i propositionen Det nya försvaret, prop. 1999/2000:30. Förbandscheferna anser att ramen, 10 350 officerare, är för liten. För att det exempelvis ska kunna finnas två officerare på varje pluton krävs ytterligare 1 100 officerare. Ett antal som inte är beräknat att ingå i propositionens plan.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa finansiering av de ytterligare 1 100 officerare som försvaret enligt förbandscheferna är i behov av?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-30 Anmäld: 2000-04-04 Besvarad: 2000-04-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-11)