Nationell strategi mot stranderosion

Skriftlig fråga 2007/08:1505 av Nylander, Christer (fp)

Nylander, Christer (fp)

den 29 juli

Fråga

2007/08:1505  Nationell strategi mot stranderosion

av Christer Nylander (fp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Delar av Sveriges kust består av vacker, men tyvärr sårbar sandstrand. Flera av kommunerna med sandstränder har på senare år märkt hur stranderosion blivit ett tilltagande problem.

Stranderosion kan bero på flera olika saker. Det finns en naturlig variation i vädret mellan olika år vilket kan innebära stora förändringar av stränderna från ett år till ett annat. Men man kan inte utesluta att klimatförändringar bidragit till att problemen tycks ha ökat på senare år.

De berörda kommunerna drabbas på olika sätt. Turistnäringen kan skadas och naturvärden förstöras. Erosionen medför också kostnader för kommunerna. Kristianstads kommun avser till exempel bara under innevarande år bekosta en utfyllnad av eroderad strand med ca 2 000 ton ny sand från ett grustag.

Det finns flera åtgärder som vidtas för att minska eller förhindra stranderosion. En del av metoderna riskerar snarare att flytta problemen från en plats till en annan. Det som löser erosionen i en kommun kan mycket väl innebära ökade problem för en annan kommun. Därför behövs en nationell strategi mot stranderosion.

På vilket sätt avser miljöministern att ta initiativ till ett ökat nationellt ansvarstagande i arbetet mot stranderosion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-29 Besvarad: 2008-08-12 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-12)