EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia och mänskliga rättigheter i Colombia

Skriftlig fråga 2008/09:1203 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 4 september

Fråga

2008/09:1203  EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia och mänskliga rättigheter i Colombia

av Luciano Astudillo (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Enligt uppgifter från MR-organisationen Justice for Colombia ökade antalet mördade fackliga företrädare i Colombia med 25 procent under 2008. Colombia är det land i världen där det är farligast att vara fackligt aktiv. Hela 60 procent av alla mord på fackliga företrädare i världen äger rum i Colombia.

Denna allvarliga utveckling av det statliga eller paramilitära våldet i Colombia står i skarp kontrast till den colombianska regeringens uppfattning att MR-situationen i landet kontinuerligt förbättras.

Flera länder, bland annat USA och Kanada, har avbrutit sina förhandlingar med Colombia om ett frihandelsavtal med anledning av de bristande mänskliga fri- och rättigheterna i landet. EU, som också förhandlar med Colombia om ett frihandelsavtal, fortsätter emellertid att förhandla.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet:

I ljuset av den fortfarande allvarliga MR-situationen i landet undrar jag hur statsrådet, under Sveriges EU-ordförandeskap, avser att agera med anledning av EU:s frihandelsförhandlingar med Colombia?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-04 Anmäld: 2009-09-10 Besvarad: 2009-09-18 Svar anmält: 2009-09-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-18)