diktatorers brott mot mänskligheten

Skriftlig fråga 1999/2000:645 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 1 mars

Fråga 1999/2000:645

av Tomas Eneroth (s) till utrikesminister Anna Lindh om diktatorers brott mot mänskligheten

När den förre chilenske diktatorn Augusto Pinochet fängslades av brittiska myndigheter gavs en tydlig signal ut i världen @ Europa accepterar inte att de som begått brott mot mänskligheten går fria utan att ställas till svars i domstol. Från anhöriga till alla de som fängslats och torterats av militärdiktaturen i Chile kom tusentals polisanmälningar runtom i Europa. Alla vittnade om det systematiska förtryck som genomfördes under Pinochets ledning och krävde en rättslig prövning av diktatorns agerande. Från svenska regeringens sida uttrycktes också tillfredsställelse med det brittiska agerandet.

Sedan dess har frågan prövats i olika brittiska instanser och vi har via medierna kunnat följa frågan i både hopp och förtvivlan. De första svenska kommentarerna var som sagt glädjande, men sedan dess har lite eller inget hörts från Utrikesdepartementet. Eftersom mycket tyder på att frågan kan få sitt avgörande inom kort är det därför angeläget att den svenska regeringen återigen markerar vikten av att forna diktatorer kan ställas inför rätta. Min fråga till utrikesminister Anna Lindh blir därför:

Vilka initiativ avser regeringen att vidta för att öka förutsättningarna att Augusto Pinochets och andra diktatorers brott kan prövas rättsligt i Europa?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-01 Anmäld: 2000-03-07 Besvarad: 2000-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-10)