A-kasseavgifter

Skriftlig fråga 2009/10:621 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 9 mars

Fråga

2009/10:621  A-kasseavgifter

av Britta Rådström (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Statsrådet har sett till att a-kasseavgiften är kopplad till arbetslösheten i branschen. Handelsanställdas förbund verkar i branscher och på arbetsplatser där det traditionellt har varit både svårt att fackligt organisera anställda och även att få med dem i a-kassan. Den svenska modellen bygger på en hög facklig anslutningsgrad och att de flesta är med i a-kassan. Andelen handelsanställda som är fackligt anslutna är nu nere i 56 procent jämfört med 64 procent 2006.

Eftersom a-kasseavgiften kopplats till arbetslöshetsnivån är det också dyrare att vara med i a-kassan för dem som bäst behöver den som en försäkring. Handelsanställdas förbund och Handels a-kassa märker detta, här finns många lågavlönade och stor osäkerhet kring anställningar. För hotell- och restaurangfacken är det ännu mörkare. Än fler lågavlönade och högre arbetslöshet samt en organisationsgrad runt 36 procent.

Genom vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att underlätta för lågavlönade att vara med i det trygghetssystem som a-kassan utgör samt genom medlemskap i fackförening kunna få stöd i förhandlingssituationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-09 Anmäld: 2010-03-09 Besvarad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-17)