Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän

Skrivelse 2012/13:121

prop 2012/13 121

Regeringens skrivelse 2012/13:121

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Godkänd? Skol- inspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skol- huvudmän (RiR 2012:17).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse att Statens skol- inspektions prövning av ansökningar om godkännande av enskilda som huvudmän för fristående skolor kan utvecklas ytterligare. Inom Skol- inspektionen pågår ett förbättringsarbete i linje med de flesta av Riks- revisionens rekommendationer. Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-21 Bordläggning: 2013-03-22 Hänvisning: 2013-03-26 Motionstid slutar: 2013-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.