Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet

Skrivelse 2012/13:44

Regeringens skrivelse 2012/13:44

Riksrevisionens rapport om det statliga

Skr.

tandvårdsstödet

2012/13:44

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 november 2012

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Tandvårdsreformen 2008 – når den alla? (RiR 2012:12).

Vidare redovisas regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten.

.

1

Skr. 2012/13:44

Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2 Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer........................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-11-20 Bordläggning: 2012-11-21 Hänvisning: 2012-11-22 Motionstid slutar: 2012-12-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.