Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Skrivelse 1994/95:15

Regeringens skrivelse

1994/95:15

Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen

Skr.

1994/95:15

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 september 1994

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat
med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser
till regeringen. Redogörelsen omfattar regeringsbeslut under tiden den 1 juli
1993 - den 30 juni 1994.

Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författ-
ningar m.m.

1 Riksdagen 1994/95. 1 sarnl. Nr 15

Innehåll                                                           Skr. 1994/95:15

Förord..............................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-10-26 Bordläggning: 1994-10-27 Hänvisning: 1994-10-28 Motionstid slutar: 1994-11-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.