Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen

Skrivelse 2013/14:29

Regeringens skrivelse 2013/14:29

Ny inriktning för EU:s strategi för

Skr.

Östersjöregionen

2013/14:29

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 17 oktober 2013

Jan Björklund

Birgitta Ohlsson

(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för den nya inriktning som EU:s strategi för Östersjöregionen har fått genom den översyn som avslutades i februari 2013. Regeringen redovisar vilka åtgärder som behöver vidtas för att de mål som EU har antagit för EU:s strategi för Östersjöregionen ska nås. Regeringen redogör också för några av de resultat som strategin har gett sedan den antogs under Sveriges ordförandeskap i EU:s råd 2009.

I skrivelsen redovisas också hur regeringen har organiserat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-10-22 Bordläggning: 2013-10-23 Hänvisning: 2013-10-24 Motionstid slutar: 2013-11-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.