Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Skr. 2001/02:148

Skrivelse 2001/02:148

Regeringens skrivelse
2001/02:148

Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU
Skr.
2001/02:148

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2002

Göran Persson
Britta Lejon
(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen presenterar regeringen sin syn på mål och inriktning för det
svenska arbetet med konsumentfrågor i EU de kommande fem åren. Övergripande
frågor om bl.a. harmonisering av konsumentskyddet, tillsyn och
konsumentinflytande behandlas. Därutöver behandlar skrivelsen ett antal mer
specifika sakpolitiska områden som rör konsumenternas hälsa och säkerhet,
ekonomiska och rättsliga frågor samt ekologiskt hållbara konsumtions- och
produktionsmönster. Skrivelsen avser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-20 Bordläggning: 2002-03-21 Hänvisning: 2002-03-22 Motionstid slutar: 2002-04-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.