Åtgärdsplanering för transportssystemet 2010-2021

Skrivelse 2009/10:197

Regeringens skrivelse 2009/10:197

Åtgärdsplanering för transportsystemet
2010–2021
Skr. 2009/10:197

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för åtgärdsplaneringen som lett fram till fastställelse av nationell plan för transportsystemet 2010– 2021 och fastställelse av ekonomiska ramar för länsplaner för regional transportinfrastruktur
2010–2021.

1

Innehållsförteckning

1

Bakgrund ..........................................................................................

3

2

Regeringens fastställelse och överväganden.....................................

4
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-01 Bordläggning: 2010-04-01 Hänvisning: 2010-04-06 Motionstid slutar: 2010-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.