Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

Särskild kallelse- och föredragningslista 2018/19:8 Torsdag 2018-12-06 kl. 09:00

Torsdag 2018-12-06 kl. 09:00

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-12-06 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation
Beredning
Föredragande: SS

4. Regeringsprotokollen
Beredning
Föredragande: JD och SS

5. Vissa förvaltningsärenden
Beredning
Föredragande: JD

6. Regeringskansliets upphandling
Beredning
Föredragande: JJ

7. Regeringens användning av EU-sakråd
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2018/19:7
3. Recit, KansliPM
4-7. Utkast