Försvarsutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 10:00

Tisdag 2012-09-25 kl. 10:00

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-25 10:00
Plats: RÖ 5-32

1. Information om informella försvarsministermötet i EU
samt Gripen
(kl. 10.00)
Försvarsminister Karin Enström m.fl. från
Försvarsdepartementet

2. Information om läget i Försvarsmaktens
materielplanering
(kl. 11.00)
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

3. Information om ramavtal med Schweiz
angående Gripen
(kl. 12.00)
Generaldirektör Ulf Hammarström m.fl.,
Försvarsexportmyndigheten

4. Utskottets arbetsplanering hösten 2012

5. Kanslimeddelanden

6. EU-frågor

7. Faktapromemoria 2011/12:FPM179 om handlingsplan
för en innovativ och konkurrenskraftig säkerhetsindustri

8. Rapporter

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:
- Inbjudan till informellt försvarsministermöte,
26-27 september 2012
- Dagordning för informella försvarsministermötet,
26-27 september 2012
- Rapport från middag med EU:s försvarsministrar,
18 april 2012 >>
Punkt 1-3: Pm om sekretess av inkommen handling
Punkt 3: Presentation av ramavtal med Schweiz från
Försvarsexportmyndigheten
Punkt 4:
- PM hösten 2012
- Sammanträdes- och aktivitetsplan för höstterminen 2012
- Yrkandesammanställning för FöU
Punkt 6: KOM(417) 2012
Punkt 7: Faktapromemoria 2011/12:FPM179