Arktiska rådet – vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:8

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:8

Arktiska rådet

– vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

ARKTISKA RÅDET – VAD SVERIGE KAN GÖRA FÖR ATT MÖTA RÅDETS UTMANINGAR

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-04-14

DNR:
31-2013-0043

RIR 2015:8

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Arktiska rådet – vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar

Riksrevisionen har medverkat i en internationell granskning av Arktiska rådet, tillsammans med de nationella revisionsmyndigheterna i Danmark, Norge, Ryssland och USA. Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer, grundade på resultaten av den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.