Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:6

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

RiR 2015:6

Vattenfall

– konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?

VATTENFALL – KONKURRENSKRAFTIGT OCH LEDANDE I ENERGIOMSTÄLLNINGEN?

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-04-01

DNR:
33-2014-0777

RIR 2015:6

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen?

Riksrevisionen har granskat om Vattenfall utformat och regeringen styrt mot ändamålsenliga miljörelaterade hållbarhetsmål samt om Vattenfall planerar och genomför åtgärder och regeringen styr mot att uppdrag och hållbarhetsmål uppnås. Resultatet av granskningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.