Den officiella statistiken – en rättvisande bild av samhällsutvecklingen?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:3

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER

RiR 2015:3

Den officiella statistiken

– en rättvisande bild av samhällsutvecklingen?

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN – EN RÄTTVISANDE BILD AV SAMHÄLLSUTVECKLINGEN?

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2015-03-05

DNR:
31-2014-0101

RIR 2015:3

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Den officiella statistiken

– en rättvisande bild av samhällsutvecklingen?

Riksrevisionen har granskat om systemet för den officiella statistiken används ändamålsenligt i relation till de syften som ligger till grund för den officiella statistikens särställning. Resultatet av granskningen redovisas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.