Överskuldsättning – Hur fungerar samhällets stöd och insatser?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:14

Sammanfattning

I skuldsaneringslagen regleras tre verksamheter som tillsammans syftar till att ha förebyggande och rehabiliterande effekt på överskuldsättning:

Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsverksamhet, den kommunala budget- och skuldrådgivningen samt Konsumentverkets stöd till den kommunala verksamheten. Verksamheterna utgör tillsammans det så kallade skuldsaneringssystemet.

Riksrevisionen granskar i denna rapport de statliga åtagandena inom nämnda system.

Granskningens bakgrund

Efter
1990-talskrisen
hade ett stort antal människor så stora skulder att de aldrig skulle kunna bli skuldfria. De var överskuldsatta. Överskuldsättningen innebar inte bara

ett stort personligt lidande – den var också samhällsekonomiskt kostsam. I syfte att hantera problemet infördes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.