Regeringens styrning av SOS Alarm - viktigt för människors trygghet

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:11

Sammanfattning

Riksrevisionen har granskat om regeringen har skapat tillräckliga förutsättningar för alarmeringstjänsten som är central för att hjälpa nödställda och rädda egendom, om regeringens styrning av SOS Alarm är tydlig och om SOS Alarm arbetat kundanpassat och långsiktigt.

Granskningens bakgrund

Motiv för granskningen

Alarmeringsverksamheten består av en samhällsviktig infrastruktur som SOS Alarm har ansvaret för genom tekniska och administrativa system och genom de nödvändiga kontakterna som måste finnas till exempel med polis, sjukvård och räddningstjänst.

Samhällets alarmering står inför flera förändringar, bland annat med hänsyn till utvecklingen inom den prehospitala vården (den vård som utförs av ambulanspersonal innan patienten kommer till sjukhus) och att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.