Statens insatser inom ambulansverksamheten

Riksrevisionens granskningsrapport 2012:20

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN

RiR 2012:20

Statens insatser inom ambulansverksamheten

STATENS INSATSER INOM AMBULANSVERKSAMHETEN

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2012-11-22

DNR:
31-2011-1262

RIR 2012:20

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Riksrevisionen har granskat statens insatser inom ambulansverksamheten.

Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Försvarsdepartementet, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SOS Alarm Sverige AB har fått tillfälle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.