Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:293

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:293

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU27 Årsredovisning för staten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:294 till Riksrevisionen