Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:292

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:292

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson