Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:291

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:291

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU9 Försvarets logistik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson