Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:290

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:290

Regeringen

Landsbygdsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU24 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson