Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:285

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:285

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU28 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson