Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:283

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:283

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:284 till Riksbanksfullmäktige