Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:278

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:278

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU22 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson