Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:185

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:185

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2011/12:CU20 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 april 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson