Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2011/12:182

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2011/12:182

Riksbanksfullmäktige1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2011/12:FiU23 Riksbankens förvaltning 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 april 2012

Per Westerberg

Claes Mårtensson


[1]

Riksdagsskrivelse 2011/12:181 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2011/12:183 till Riksrevisionen