Riksdagsskrivelse 2022/23:44

Riksdagsskrivelse 2022/23:44

Riksdagsskrivelse

2022/23:44

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU8 Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2022

Kenneth G Forslund

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.