Riksdagsskrivelse 2022/23:43

Riksdagsskrivelse 2022/23:43

Riksdagsskrivelse

2022/23:43

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU7 Riksrevisionens rapport om digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2022

Kenneth G Forslund

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.