Riksdagsskrivelse 2022/23:39

Riksdagsskrivelse 2022/23:39

Riksdagsskrivelse

2022/23:39

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU3 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2022

Kenneth G Forslund

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.