Riksdagsskrivelse 2022/23:14

Riksdagsskrivelse 2022/23:14

Riksdagsskrivelse

2022/23:14

 

 

 

Regeringen

Försvarsdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2022/23:FiU27 Ändringar i statens budget för 2022 – Försvarsmateriel till Ukraina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2022

Kerstin Lundgren

Annalena Hanell

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.