Riksdagsskrivelse 2022/23:115

Riksdagsskrivelse 2022/23:115

Riksdagsskrivelse

2022/23:115

 

 

 

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2022/23:SoU4 En ny biobankslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 januari 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.