Riksdagsskrivelse 2022/23:110

Riksdagsskrivelse 2022/23:110

Riksdagsskrivelse

2022/23:110

 

 

 

Regeringen

Klimat- och näringslivsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2022/23:KU16 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 25 januari 2023

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.