Riksdagsskrivelse 2021/22:88

Riksdagsskrivelse 2021/22:88

Riksdagsskrivelse

2021/22:88

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2021/22:SoU8 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 december 2021

Åsa Lindestam

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.