Riksdagsskrivelse 2021/22:81

Riksdagsskrivelse 2021/22:81

Riksdagsskrivelse

2021/22:81

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2021/22:TU4 Det nationella basutbudet av flygplatser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.