Riksdagsskrivelse 2021/22:72

Riksdagsskrivelse 2021/22:72

Riksdagsskrivelse

2021/22:72

 

 

 

Riksrevisionen[1]

 

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 december 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

 


[1] Riksdagsskrivelse 2021/22:65 till Statsrådsberedningen

  Riksdagsskrivelse 2021/22:66 till Justitiedepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:67 till Finansdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:68 till Kulturdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:69 till Arbetsmarknadsdepartementet

  Riksdagsskrivelse 2021/22:70 till Riksdagsstyrelsen

  Riksdagsskrivelse 2021/22:71 till Riksdagens ombudsmän

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.