Riksdagsskrivelse 2021/22:471

Riksdagsskrivelse 2021/22:471

Riksdagsskrivelse

2021/22:471

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU50 Extra ändringsbudget för 2022 – Retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.