Riksdagsskrivelse 2021/22:447

Riksdagsskrivelse 2021/22:447

Riksdagsskrivelse

2021/22:447

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU30 Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.