Riksdagsskrivelse 2021/22:432

Riksdagsskrivelse 2021/22:432

Riksdagsskrivelse

2021/22:432

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU34 Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.