Riksdagsskrivelse 2021/22:427

Riksdagsskrivelse 2021/22:427

Riksdagsskrivelse

2021/22:427

 

 

 

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU14 Genomförande av balansdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.