Riksdagsskrivelse 2021/22:387

Riksdagsskrivelse 2021/22:387

Riksdagsskrivelse

2021/22:387

 

 

 

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU28 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 10 under punkt 8, reservation 11 under punkt 9, reservation 13 under punkt 11 samt reservation 18 under punkt 15, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.