Riksdagsskrivelse 2021/22:373

Riksdagsskrivelse 2021/22:373

Riksdagsskrivelse

2021/22:373

 

 

 

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU29 Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 9 juni 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.