Riksdagsskrivelse 2021/22:343

Riksdagsskrivelse 2021/22:343

Riksdagsskrivelse

2021/22:343

 

 

 

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2021/22:FiU27 Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2022

Lotta Johnsson Fornarve

Kristina Svartz

 

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.