Riksdagsskrivelse 2021/22:32

Riksdagsskrivelse 2021/22:32

605155 -172720 0 0

Riksdagsskrivelse

2021/22:32

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2021/22:FöU3 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 17 november 2021

Andreas Norlén

Monica Hall

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.